Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

När behöver du en LVU-advokat?

LVU-advokater träder in när det har blivit fel vid ett tvångsomhändertagande. Det kan ha skett på felaktig grund och då har en förälder rätt att få sin röst hörd och förmedlad av LVU-advokat.

Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga ska motverka att barn far illa i hemmet. Den är en så kallad tvångslag vilket innebär att om det finns tillräckliga grunder för att tro att ett barn far illa hos sin vårdnadshavare så kan barnet med tvång omhändertagas. Det görs alltså mot både vårdnadshavare och barnets vilja. LVU kommer på tal när det finns en påtaglig risk för att barnet utsätts för fara, det kan röra sig om såväl fysisk som psykisk misshandel, drogmissbruk eller kriminalitet. Vid ett omhändertagande i enlighet med LVU så hämtar socialtjänsten barnet och går igenom en rättsprocess om att få att beslutet ska stå fast och därefter placeras ungdomen hos en fosterfamilj.

LVU-advokat om det går snett

I grunden är LVU väl menat. Men det kan bli fel som det kan med allt och då ska du som vårdnadshavare kontakta en LVU-advokat som kan föra din talan i domstolen. Du får en fri rådgivning och sedan när väl processen startar så kommer att få ett biträde utsett som bekostas av det allmänna. Det handlar om barn och ibland har barn placerats i fosterhem vars lämplighet inte har kontrollerats på förhand, vilket kan skapa mer problem för barnet. Du har som förälder rätt att få säga ditt om det har blivit fel.

28 Feb 2022