Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Om civil rätt

Hjälp till er fördel

4 aug 2021

En separation är inte alltid så enkel. Framförallt inte om det är barn inblandade. En del slutar som bästa vänner medan för andra finns det inte på kartan att kunna ha ett samarbete i framtiden.

Om man hade vetat innan hur svårt det kan vara. Hade man gått igenom det då? Många gånger kan man önska att man vet vad som händer i ens liv. Att det planerade håller ihop. Men sanningen är att vi kan inte veta, på bara en sekund kan framtiden förändras. Vad du gör just nu kan göra att du inte träffar den där personen du annars hade gjort. Spännande och lite mystiskt att inte veta vad som händer. Men ändå veta att varenda sekund, minut, timme, spelar väldigt stor roll i ens liv. Så när man planerar sitt liv vill man ha en partner man känner sig trygg med. Skaffar man barn ska man veta att det håller. Vem vet vad ni känner om ett år, eller till och med en vecka?

Går inte att förneka

Man kan inte alltid rå för vad som händer i ens liv. Ska ni separera för att båda vill det? Eller har det hänt något? En separation är långt ifrån enkel. Det är många känslor inblandade, har man då barn med blir det ännu svårare. Man ska veta att man inte är ensam, många går igenom detta. Många tar även hjälp av familjerätt för att reda ut allt. Kanske finns där en räddning, eller i alla fall så ni kommer överens gällande barnen. Läs mer om familjerätt på denna sajt: familjerätthelsingborg.nu

Stöd av en advokat vid våldtäkt

19 jul 2021

Ni hade varit vänner länge och du hade till och med varit kär under en period. En natt somnar ni vid sidan av varandra på en fest och när du vaknar kontaktar du polisen om anmälan för våldtäkt.

Du kanske undviker att gå ensam hem när det blivit mörkt. Och att gå ensam hem i mörkret genom skogspartier eller parker. Men du tror sällan att en våldtäkt ska ske i ditt eget hem och av någon som du känner mycket väl. Ändå är det den vanligaste typen av våldtäkt som finns. Något som kan krossa dig psykiskt och även skada dig fysiskt. Därför är det mycket viktigt att du anmäler till polisen om du vet att du blivit våldtagen eller om du har misstankar om att det är vad som hänt dig.

När du känner gärningsmannen

En stilla fest med några goda vänner kan vända och sluta med en anmälan gällande våldtäkt. Tyvärr är det fortfarande så att de flesta våldtäkter, misshandel med mera, inträffar i hemmet med någon som du känner. En chock och ett dåligt mående som kommer att ta ännu hårdare på dig, Men det är viktigt att du gör en polisanmälan, vem som än har skadat dig och hur det än har gått till. Det är aldrig offrets fel, hur du än är klädd eller hur du än kan ha agerat. Sex ska alltid vara något som sker mellan två parter där båda har godkänt akten och vill vara delaktiga. En advokat vid våldtäkt kan hjälpa dig.

Behöver din familj hjälp av en jurist?

8 jul 2021

Det som handlar om familjerätt är det mesta som berör familjens situation när det gäller pengar, vårdnad, skilsmässa, äktenskapsförord och liknande. Sök hjälp av en jurist för detta.

Familjerätten är alltså lika viktig när man är sams som när man inte är det. I livets alla skiften finns det lagar och regler för vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det är bäst att reda ut dessa frågor i god tid. Exempelvis kan man anlita en jurist inom familjerätt i Stockholm om man vill att en viss summa pengar eller en fastighet ska vara den ena makens enskilda egendom. Det kan handla om att skriva testamente eller hur ni ska dela upp bohaget vid en separation.

Klara besked och underskrivna dokument

När det händer något verkligt drastiskt, som dödsfall, sjukdom, skilsmässa eller olyckshändelse, är det väldigt bra att ha skrivna dokument, så att man vet hur ekonomin kommer att se ut. Bor man i en hyresrätt får man bo kvar, men om man äger en lägenhet gemensamt kan det bli frågan om att lösa ut arvingar om det finns särkullbarn. Flyttar man in hos någon annan har man ofta inte så många rättigheter om man inte skriver papper på det. Har du en advokat i Stockholm kan du återvända dit så fort det dyker upp något nytt ärende du vill ha hjälp med. En familjeadvokat är inte dumt att skaffa sig, för den kontakten kan vara till nytta om du skulle råka hamna i en kris längre fram.

Viktigt att man själv väljer sin försvarare

4 maj 2021

Är man misstänkt för ett brott gäller det att ha rätt advokat vid sin sida. Därför är det viktigt att man själv aktivt väljer sin försvarare och inte bara tar den advokat som tingsrätten utser.

Hela samhället genomsyras av olika lagar och bestämmelser och det är omöjligt för en advokat att vara ordentligt insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett eller möjligtvis två områden. Är man misstänkt för ett brott ska man därför vara noga med att den advokat man anlitar är specialiserad på brottmål i Helsingborg.

Det finns också vissa advokater som bara arbetar med vissa typer av brott, som exempelvis narkotikabrott, ekobrott, våldsbrott etc. Även i de fall man har rätt till en offentlig försvarare är det viktigt att man själv väljer sin advokat. Detta eftersom det inte alls är säkert att den försvarare som rätten utser är specialiserad på brottmål.

Så ska en brottmålsadvokat vara

Det krävs regelbundet arbete med att försvara klienter i rätten för att bli en riktigt skicklig brottmålsadvokat. Att därför välja en ung och nyutbildad brottmålsadvokat är ofta en dålig idé. En bra brottmålsadvokat bedriver egna undersökningar om det behövs, och hittar vittnen som kan tala till den åtalades fördel.

Ett brottmål kan därför kräva en hel del tid och engagemang från advokaten, så det gäller att denne inte är uppbokad på för många klienter på en gång. Är man missnöjd med sin advokat eller om man inte känner tillräckligt stort förtroende ska man byta.

När du behöver ta ett extra steg

3 apr 2021

Många, ja de flesta föräldrar kan hantera separationer som vuxna. Dock inte alla. Detta lämnar den andra föräldern och barnen i ett stort dilemma. Det kan vara dags för en vårdnadstvist.

En majoritet av alla uppbrott och skilsmässor fungerar. Kanske inte alltid som berörda skulle önska, och sällan perfekt, men de fungerar. Sen har vi resten. Där expartnern, den andra föräldern, är genuint ointresserad av det minsta samarbete runt barnen. Det är tråkigt men det är så verkligheten ser ut för många.

När varken barn eller vuxna mår bra av den uppkomna situationen är det dags att ta nästa steg. Att ansöka om ensam vårdnad ger en ansvarstagande förälder möjlighet att agera och ta det juridiska ansvaret för barnen på egen hand.

Juristhjälp vid vårdnadstvist

Man kan lugnt säga att det är en nödvändighet att ha hjälp från en professionell jurist vid en vårdnadstvist. Det är möjligt att få ekonomisk hjälp från bland annat din hemförsäkring och du riskerar inte heller att behöva betala motpartens kostnader. Juridik och kontakter med tingsrätten är inte heller områden som de flesta vet mycket om. En juristbyrå som Crescendo Law har de nödvändiga kunskaperna.

En konsultation är inledningen på ett lyckat samarbete. Ett inledande möte i rätten och en begärd utredning från socialnämnden är det som följer närmast. Det kan ta sin tid men du får stöttning och hjälp genom hela processen av en jurist som vet hur saker och ting fungerar.

Tingsrätten kommer i slutänden att fatta beslutet som kan betyda ensam vårdnad.

Då har man rätt till en offentlig försvarare

21 mar 2021

Är man anhållen eller sitter häktad har man rätt till en offentlig försvarare. Men även som brottsmisstänkt kan man ibland ha rätt till detta. I texten nedan reder vi ut vad som gäller.

En offentlig försvarare betalas av staten, och det är tingsrätten som beslutar om man ska ha rätt till en offentlig försvarare. Är man anhållen eller sitter häktad har man alltid rätt till en offentlig försvarare. För att däremot få rättshjälp av staten som brottsmisstänkt, måste brottet bedömas kunna ge ett fängelsestraff på minst sex månader.

I samband med att tingsrätten fattar beslut om offentlig försvarare kan man själv önska vilken advokat man vill ha. Gör man inte detta kommer tingsrätten i stället att utse en försvarare, och det är då inte säkert att den advokaten är specialiserad på brottmål.

Välj en offentlig försvarare med mycket erfarenhet

Att själv välja sin försvarare är särskilt viktigt vid brottmål, eftersom de ofta är komplicerade. Det gäller att hitta en brottmålsadvokat som både är skicklig och erfaren och som man känner att man litar på. Ofta tar det flera år innan man som advokat är någotsånär fullärd och erfaren, och att välja en ung och nybakad jurist är verkligen inte att rekommendera.

På advokatbyråers hemsidor kan man hitta information om deras specialområden och advokater. Vid ett första telefonsamtal får man sedan beskriva sitt ärende. Men känner advokaten att den inte har den tid som krävs eller är rätt person för uppdraget, ska den tacka nej och i stället föreslå någon annan.

Så arbetar du tryggt och lagligt i Sverige

16 mar 2021

För den som kommer utomlands och vill arbeta i Sverige krävs ofta ett arbetstillstånd. Det garanterar ett visst skydd för din anställning samt att du är med och betalar regelrätt skatt.

Vad roligt att du vill komma till Sverige och arbeta! Det finns många fantastiska faktorer som gör Sverige till en gynnsam plats att arbeta på. Kollektivavtal och försäkringar är två av dessa som ger dig både skälig lön och ett skydd om du skulle skadad dig eller behandlas illa på arbetsplatsen. Det finns mycket duktig arbetskraft utomlands som vi behöver i Sverige. Det har visat sig gång på gång historiskt. Sveriges välfärd skulle inte vara så mycket att komma med om det inte vore för all invandrad arbetskraft i exempelvis vård och omsorg. Tyvärr är det inte bara att ta sitt pick och pack och flytta till Sverige och sätta sig i arbete. Det är en byråkratisk process som i slutändan kräver att du har ett arbetstillstånd i hand.

Fuska inte med arbetstillståndet

Ansvaret för arbetstillståndet ligger både på dig själv och på företaget hos vilka du tänker arbeta. Ibland ser man exempel på att det fuskas med arbetstillståndet för att arbetskraften ska effektiviseras och bli billigare. Det är det som med ett annat ord ofta kallas för svartjobb. Någonting som aldrig är att rekommendera. Framför allt är det en otroligt osäker anställning för dig som arbetar. Du har inget skyddsnät överhuvudtaget. Företagaren som anlitar svartarbete kan också straffas ganska rejält med tuffa juridiska följder om ni åker fast. Läs mer om arbetstillstånd på denna sida: arbetstillstånd.eu/

Offentlig försvarare eller hemförsäkringens rättsskydd

14 mar 2021

Att fällas för ett brott kan påverka livet även efter ett avtjänat straff. Som brottsmisstänkt utsätts man också ofta för en enorm psykisk press som även kan drabba familj och anhöriga.

Därför kan det vara bra att tidigt i processen, redan vid de inledande polisförhören, anlita en erfaren och skicklig brottmålsadvokat. Om brottet man misstänks för kan ge mer än sex månaders fängelse, eller om man sitter häktad, har man rätt till en offentlig försvarare. I andra fall kan man använda sig av det rättsskydd som ofta finns inbakat i hemförsäkringen. Då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av advokatkostnaden. Det är alltid bra att vara väl förberedd när man ska kontakta en brottmålsadvokat i Malmö, annars är det lätt att det blir rörigt eller att man glömmer att berätta vissa saker. Skriv därför ner några stödord på ett papper och i de fall det även finns dokument och annan bevisning är det bara att även ha sorterat dessa.

En advokat ska handla enligt god advokatsed

Att konsultera en advokat första gången brukar vara gratis och man får då presentera sitt ärende. Efter det tar advokaten ställning till om den kan åta sig uppdraget. Det händer att advokater tackar nej på grund av att de redan är upptagna med andra komplicerade och tidskrävande brottmål, men också för att de känner att de inte är rätt person för uppdraget. Då handlar advokaten enligt god advokatsed. En advokat som tackar nej till ett uppdrag brukar ofta kunna rekommendera någon annan.

Att behöva en advokat

8 feb 2021

Behov av en advokat är något som de flesta hoppas kunna undvika. Men ibland händer saker som man inte själv kan styra. Då kan det kännas skönt att det finns kunniga advokater att ta hjälp av.

Oavsett när man får behov av en advokat är ett tips att läsa igenom hemförsäkringen. Anledning? Ofta täcker den eller åtminstone hjälper den till att täcka advokatens arvoden.

Så vad kan det vara som kräver advokathjälp? En vanlig anledning är vid en skilsmässa. Det gäller givetvis om parterna inte kan komma överens. Det kan handla om bodelning eller vårdnad om barnen. Då kan det vara bra att ha en advokat som kan leda sin klient genom processen och även finnas där som stöd.

Om man blivit utsatt för ett brott

Juridik är en djungel för den som inte har studerat ämnet. Så när man blir utsatt för ett brott, eller för den delen är anklagad för ett, behöver man stöd mer än någonsin. Man behöver någon som ser till att man blir rätt behandlad i systemet.

En advokat är med vid förhör för att tillgodose klientens rättigheter samt att vara ett stöd då det oftast är en svår situation för klienten. Det är viktigt att advokaten har specialiserat sig på det man utsatts för. Behöver du information om hur man gör vid anlitande av advokat? Gå in på nätet och sök på Stockholms advokatbyrå. På advokatfirmans hemsidor hittar man massor av information. Där finns även kontaktuppgifter för den som önskar boka ett möte.

Barnets rätt till båda föräldrarna

29 jan 2021

Umgängesrätt är för dig som inte har vårdnaden om ditt barn men ändå kan få träffa barnet i fråga. Barnet har enligt lag rätt till båda föräldrarna. Därför kan villkorat umgänge bli aktuellt.

En vårdnadstvist är ofta förenad med många olika känslor. Ibland kan de bli riktigt infekterade. När en förälder inte bedöms vara lämplig att vara vårdnadshavare för sitt barn kan föräldern i fråga bli av med vårdnaden. Det innebära att föräldern inte får vara med och ta beslut kring barnet och inte har rätt att ta emot viktig information från exempelvis skola eller sjukvård. Däremot innebär det inte per automatik att man inte får lov att träffa sitt barn alls. Enligt föräldrabalken har barnet rätt till båda sina föräldrar. Det gäller även om föräldern inte har vårdnaden för sitt barn. Däremot kan umgänget se ut på lite olika sätt och är i regel förenat med särskilda villkor.

Umgänge på särskilda villkor

En förälder som blivit fråntagen vårdnaden av sitt barn har bedömts som olämplig att vara vårdnadshavare. Ibland beror det på faktorer som missbruk eller risk för våld. För att barnet ska kunna umgås med sin förälder ändå sker umgänget ofta utifrån förutbestämda förutsättningar. Det kan till exempel ske på en offentlig plats under begränsad tid. Det är inte heller ovanligt att umgänget övervakas av en socialarbetare. Upplägget behöver inte vara permanent utan det finns alltid möjlighet för dig att ompröva ett beslut om vårdnaden. Men till dess får du sköta umgänget på bästa sätt. Läs mer om umgängesrätt på denna hemsida: umgängesrätt.com

Om drömhuset visar sig vara en mardröm

13 jan 2021

Det mest fantastiska hus kan förvandlas till en riktig mardröm om det visar ha dolda fel. Fel som inte framgick vid köp, men som efter en tid upptäcks och kan medföra betydande kostnader.

Det kan handla om fuktskador, mögel, felaktiga konstruktioner, helt enkelt skador som inte förmedlats vid köp, eller som inte kunnat upptäckas. Eftersom man som köpare har ett stort ansvar att undersöka objektet, så kallad undersökningsplikt, bör man också anlita en kvalificerad besiktningsman för att göra en professionell besiktning.

Trots det kan vissa fel ibland inte upptäckas vid en besiktning. Är felet så pass allvarligt kan köparen begära att köpet går tillbaka. Detta gäller även efter en längre tid. Men juridiken kring så kallade dolda fel är komplicerad.

Har du upptäckt ett dolt fel i ditt hus?

Som köpare har man upp till tio år på sig att upptäcka dolda fel. Gör man det, bör man i första hand kontakta säljaren. Det skall ske inom två månader och ske skriftligen. Skulle säljaren nonchalera anmärkningen, kan man vända sig till en jurist som är specialiserad på dolda fel i hus.

Det är Jordabalken som reglerar dolda fel i hus, och som anger om och vilken ersättning köparen kan få. Det kan handla om att säljaren medvetet underlåtit att påtala felen, eller att köpet avviker från vad köparen borde kunna förvänta sig. En jurist kan du vända dig till för rådgivning och jämförelse med liknande mål. En jurist kan också hjälpa dig att driva en eventuell rättsprocess.

Vad innebär bodelning?

21 dec 2020

Alla vill att äktenskapet ska hålla för resten av livet, men det är inte alltid det blir som man har tänkt sig. Vid en skilsmässa kan man behöva få hjälp med bodelning. Vad är det egentligen?

En bodelning eller som det kallades förr, boskillnad, är helt enkelt när man delar upp den gemensamma egendomen mellan sig när man skiljer sig, eller när någon av makarna avlider. Har man ingen gemensam egendom alls så behövs det ingen bodelning. Det behövs inte heller ifall makarna ifråga redan har kommit överens om vad som ska övertas av vem vid en skilsmässa.

Det kan vara uppslitande nog att genomgå en skilsmässa utan att behöva bråka om saker och materiella ting. Genom att ta den hjälp som finns att tillgå vid bodelning så kan det hela gå lite lättare och smidigare.

Anlita en bodelningsförrättare till hjälp vid bodelningen

Man kan få hjälp med bodelningen genom en bodelningsförrättare som domstolen utser åt en. Detta alltså ifall nu makarna mellan sig inte kan komma överens om hur eller på vilket sätt som bodelningen ska ske. När det kommer till kostnaden för en sådan förrättare av bodelning så är det båda inblandade parter som betalar för detta. Fakturan delas alltså automatiskt mellan de två makarna.

Självklart vill väl alla tro att man ska kunna komma överens utan att ta in utomstående hjälp vid en eventuell skilsmässa, men det funkar inte alltid så. Då är detta ett bra alternativ och en stor hjälp som kan underlätta mycket. Läs mer om bodelning på denna hemsida: https://www.svenskbodelning.se/

Arvsrätten är åtminstone en laglott

12 dec 2020

Det går inte att göra barnen arvlösa, eftersom alla har rätten att ärva sina föräldrar. Däremot kan arvet minskas till hälften, den så kallade laglotten. Advokaten kan tipsa dig om hur.

I Sverige vill vi ha rättvisa. Det var inte alls längesedan som barn utom äktenskapet saknade arvsrätt i Sverige. Därför har lagen ändrats så att alla barn har rätt till sina föräldrars kvarlåtenskap. De får dela med sina syskon. Varför skulle då föräldrar vilja göra sina egna barn arvlösa?

Det finns faktiskt situationer som kan göra detta till ett berättigat val. Man kanske har två barn, varav det ena anstränger sig, hjälper föräldrarna mycket och är en skötsam människa. Det andra barnet kan vara kriminell och umgås med brottslingar och ha lurat folk, inklusive sina föräldrar, på massor av pengar som bara går till sprit och knark.

Advokaten hjälper dig med testamentet

En del föräldrar är också missnöjda med barnets livsval. De vill styra barnets val av jobb och livspartner, de har en konfliktfylld relation och hotar med att göra barnet arvlöst. Men som väl är kan man inte godtyckligt sätta villkor för arvsrätten. Även om man ogillar barnens livsstil, har de rätt till arvet, om än bara till hälften. Arvslotten kan minskas genom att man skriver ett testamente. Då har barnet rätt att ärva hälften så mycket, och det är det som kallas för laglott. Är detta ett nödvändigt val för dig som förälder, kan du boka tid hos en advokat och upprätta ett juridiskt gällande testamente.

Misstänkt för brott

20 nov 2020

Har du eller någon bekant blivit misstänkt för brott? Det första som händer då är att polisen kallar den misstänkte till förhör. Är man fortsatt misstänkt efter det går processen vidare.

Har du begått något brott som kommit ikapp? Eller står du oskyldigt misstänkt? Allt börjar med att du blir kallad till förhör. Där kommer polisen att ställa dig olika frågor för att ta reda på hur det faktiskt gick till. För din egen skull behöver du kontakta en advokat. Har du ingen att kontakta eller inte har de ekonomiska möjligheterna kommer staten att dela ut en till dig. Om du eller någon av dina bekanta är misstänkta för brott är det vissa saker som kan vara bra att känna till.

Hur går det till?

Åklagaren bestämmer om personen som gjort brottet eller är misstänkt ska bli anhållen. Man kan även bli anhållen medans polisen och åklagaren undersöker brottet, detta kallas utredningsanhållande. När åklagaren bestämt att anhålla en person måste det lämnas en häktningsframställan till domstolen. Domstolen måste då bestämma om personen ska bli häktad.

Har man blivit anhållen måste åklagaren lämna in häktningsframställan de närmsta dagarna. Man försöker i regel göra det samma dag eller dagen efter. Det samma gäller sedan domstolen; deras beslut ska tas samma dag eller dagen efter om personen ska bli häktad. Detta kan låta svårt, och det finns massor av ytterligare information att få om det. Har du någon bekant som är misstänkt kan ni även fråga polisen direkt om hur det kommer att gå till.

Arbetsrätten viktig för arbetstagare och arbetsgivare

18 nov 2020

Arbetsrätten är viktig för alla. Den reglerar arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. För att undvika eller lösa konflikter, anlita en arbetsrättsjurist.

Frågor som rör arbetsrätt är inte sällan komplicerade. Inte många arbetsgivare eller arbetstagare vet exakt vad som gäller. Många gånger kan man undvika konflikter på en arbetsplats genom ett korrekt avtal, gärna genomgånget av en jurist. I andra fall kan det behövas en arbetsrättsjurist för att lösa uppkomna konflikter. Det kan gälla uppsägning, avsked, brott mot tystnadsplikten eller brott mot lojalitetsplikten. Men även frågor som diskriminering, regler kring ledighet och rehabiliteringsfrågor är ämnen som jurister är väl förtrogna med. Det kan också gälla en riskanalys vid uppsägning. Vad händer med de som blir kvar? Hur stor blir deras arbetsbörda?

Anställningsavtal, kollektivavtal och omorganisationer

Genom att anlita erfarna arbetsrättsjurister vid upprättande av anställningsavtal, olika kollektivavtal eller vid en omorganisation i företaget, undviker man framtida problem. En jurist med god insyn i arbetsrätten kan hjälpa företag att utforma underlag som är trygga både för företagaren och arbetstagaren. Vid fackliga förhandlingar är det också en trygghet för arbetsgivaren att företrädas av en jurist, likaså vid MBL-förhandlingar. När det gäller avtal för högre chefer inom en organisation är det vanligt att eventuella tvister prövas av skiljemän. Då är det viktigt att gå igenom avtalen så att det inte finns klausuler som kan medföra stora rättsliga kostnader. Det är alltid en god idé att anlita jurister för att gå igenom avtal innan de skrivs under, för att undvika konflikter och stora kostnader pga. felaktiga eller undermåliga formuleringar.

← Äldre inlägg