Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Om civil rätt

RSS

Barnets välfärd i fokus vid familjerättsliga ärenden i Stockholm

31 Mar 2024

Att navigera genom en separation där barn är inblandade kan vara en av de mest utmanande upplevelserna för föräldrar. I dessa stunder blir barnens välbärd och trygghet det absolut viktigaste. Inom området familjerätt i Stockholm, är det avgörande att förstå hur man bäst tar hand om barnens behov och säkerställer deras bästa i en ofta komplicerad juridisk process.

När föräldrar väljer att gå skilda vägar, blir frågan om barnets välbefinnande och framtid central. Det är inte ovanligt att uppleva en känsla av förlust och osäkerhet, inte bara för de vuxna, men speciellt för barnen som är inblandade. Det är här familjerätten spelar en avgörande roll. Specialister inom familjerätt i Stockholm är tränade för att hantera dessa känsliga situationer, med barnets bästa som ledstjärna. De arbetar för att skapa en stabil och trygg miljö för barnen, oavsett familjens unika situation.

Utmaningar i samförstånd

I vissa fall kan samarbete mellan föräldrarna vara svårt att uppnå. Olika synsätt på uppfostran, boende och till och med vardagliga detaljer kan skapa meningsskiljaktigheter. Dessa situationer kräver ofta professionell hjälp för att nå en lösning som alla parter kan leva med. Juridisk expertis inom familjerätt blir oumbärlig i dessa fall. Dessa professionella hjälper till att navigera genom de juridiska aspekterna och säkerställer att barnens röster hörs och deras behov tillgodoses.

Att välja rätt juridisk hjälp

Att hitta rätt jurist inom familjerätt i Stockholm kan vara avgörande för en positiv utgång i familjerättsliga ärenden. Det handlar om att hitta någon som inte bara har den juridiska expertisen, utan också förmågan att förstå och hantera känslomässiga och personliga aspekter av ett ärende. En bra familjerättsjurist arbetar för att skapa en dialog mellan föräldrarna och strävar efter lösningar som respekterar alla parters behov och önskemål, med barnets bästa som högsta prioritet.

I slutändan handlar familjerätt i Stockholm om att skapa en säker och kärleksfull framtid för barnen. Oavsett familjens situation, är målet att säkerställa att barnen växer upp i en miljö där de känner sig älskade och stödda. Genom att arbeta tillsammans med en kvalificerad familjerättsjurist kan föräldrar navigera genom denna svåra tid på ett sätt som bäst tjänar deras barns intressen och framtida välbefinnande.

Arvstvist - En guide till att hantera konflikter kring arv

22 Dec 2023

Att hamna i tvister är något som sällan är planerat. Som företagare kan du aldrig förutse en tvist med dina affärspartners. Som privatperson kan du aldrig föreställa dig att den pålitliga hantverkaren som renoverar ditt badrum idag skulle bli en källa till tvist i framtiden. Och det är svårt att tänka sig att du och din familj någonsin skulle hamna i en infekterad tvist, särskilt med tanke på hur nära ni står varandra.

Tyvärr är det sistnämnda scenariot vanligare än många tror, särskilt när en nära anhörig går bort. I samband med en persons bortgång uppstår ofta behovet att fördela arvet bland släkt och familj, och detta kan ibland leda till besvärliga konflikter.

Du kanske anser att du har rätt att ärva sommarstugan eftersom du har en djup känslomässig koppling till platsen och faktiskt tillbringat mer tid där än någon annan. Å en annan sida kan en annan släkting hävda samma känslomässiga anknytning till en bil, medan en tredje släkting tror att de har rätt att ärva allt. Detta är en typisk grund för en arvstvist, och det kan leda till att en tidigare sammanhållen familj blir uppdelad.

Juridisk hjälp - Nyckeln till att förhindra arvstvister

Så vad kan du göra i en sådan situation? Det är viktigt att förstå att det finns lagar och regler som styr hur ett arv ska fördelas, och vår arvsrätt fastställer vem som har rätt att ärva och i vilken ordning detta ska ske.

Trots detta är det inte ovanligt att missförstånd uppstår. Arvsrätten kan vara mycket komplex och svår att förstå för en lekman. Att få juridisk hjälp vid en arvstvist kan vara av avgörande betydelse.

En kvalificerad jurist kan erbjuda en djupgående förståelse av hur arvsrätten faktiskt ska tillämpas och hjälpa dig att klargöra exakt vad du har rätt att ärva. Den juridiska expertisen kan vara det som hindrar en arvstvist från att uppstå över huvud taget. Alla inblandade parter kan få en klar bild av vad som gäller och följa dessa regler, även om det kanske känns märkligt.

Så hjälper en mäklare dig sälja lägenhet i Farsta på en svag bostadsmarknad

8 Aug 2023

En bra mäklare kan sälja lägenheter i Farsta till bra pris oavsett vilket läge bostadsmarknaden befinner sig i. God lokalkännedom är nyckeln till framgång.

Under ett antal år har bostadsmarknaden i Stockholm befunnit sig i ett skakigt läge. Topparna har varit minst sagt höga, men det har också betytt att en stor del av köparna har varit tvungna att belåna sig upp över öronen för att få råd med sin drömlägenhet. När det är dags att sälja lägenheten är det dock fullt möjligt att marknaden befinner sig i ett helt annat läge.

Även procentuellt sett små svängningar på bostadsmarknaden kan innebära stora skillnader i reda pengar för enskilda bostadsrättsinnehavare. Om bostadsmarknaden befinner sig i en lägre position än när bostaden köptes, är det självklart viktigt att göra allt man kan för att en försäljning ska generera ett så högt slutpris som möjligt.

Mäklare ger råd om förberedelser inför försäljning

Att anlita en professionell mäklare är att anse helt grundläggande för en lyckad försäljning. Det är viktigt att välja en mäklare med goda kunskaper om området där lägenheten ligger. I Farsta finns ett flertal mäklare att välja mellan. Man kan med fördel jämföra olika mäklarfirmor, för att försäkra sig om att mäklaren i fråga har erfarenhet av att sälja liknande objekt.

Det är också viktigt att följa sin mäklares råd när det kommer till de förberedelser som krävs inför en försäljning. Homestyling är till exempel helt nödvändigt för att attrahera så många potentiella köpare som möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att ens personliga smak vad gäller inredning är just personlig, och inte nödvändigtvis något som tilltalar andra. För mer information se mäklarefarsta.com

Advokat hjälper dig med ditt ärende i Malmö

24 Jun 2023

Har du ett ärende som du behöver juridisk hjälp med? I Malmö finns det advokater som brinner för sitt yrke och gärna hjälper dig med att driva ditt ärende.

Andreas hade länge letat efter sitt första egna hem att köpa. Han hade en dröm att se havet från huset han skulle köpa, därför var det inte helt enkelt att hitta det rätta hemmet. Men en dag fanns det där och allting verkade helt perfekt. Andreas gick på visning och blev ännu mer fäst vid huset.

Anders var väldigt noga med att göra en besiktning av huset. Allt såg fint ut och han kunde inte vara gladare. När Andreas skulle flytta in såg han direkt att de förra ägarna hade tagit med sig nästan alla vitvaror från hemmet. Trots att de ingick i köpet. När de skulle åtgärda det, erbjöd de honom något betydligt äldre och sämre. Andreas behövde ta hjälp att driva detta.

Advokat hjälper dig med ärendet

För Andreas var det en principsak, samtidigt som det handlade om ganska stora summor. Han fick inte den hjälp han behövde från mäklaren och säljarna var inte tillmötesgående. Han kände att nu var det dags att kontakta en advokat i Malmö som kunde driva ärendet.

Det fanns inga som var bättre på sådana här ärenden än advokater. De kan ta sig an allt från mindre saker som detta, men även större och komplexa ärenden. De hade stor koll på vad som gäller och hur de kunde hjälpa honom på bästa sätt.

Kontakta en erfaren advokat i Stockholm för juridisk expertis

11 Jun 2023

Är du involverad i en rättslig process eller misstänkt för ett brott i Stockholm? Då är det avgörande att du snabbt tar kontakt med en advokat.

Ju tidigare du kontaktar en advokatbyrå desto bättre. När du hamnar i en tvist är det viktigt att advokaten får möjlighet att sätta sig in i ditt ärende så snart som möjligt. Genom att agera tidigt ökar chansen att du får pålitlig och kompetent hjälp hela vägen - från det första förhöret till en eventuell rättegång.

En rätt advokat ser till att dina rättigheter respekteras i alla skeden av processen. De hjälper dig att förstå det juridiska språket och följer med dig genom hela rättsprocessen. När du väljer din advokat är det vanligt att det första steget är att diskutera ditt ärende och sedan lägga upp en genomförbar plan.

Välj en advokat inom rätt område

Hur erfaren och kunnig en advokat än är, kan ingen vara expert på allt. Det är viktigt att välja en advokat som har erfarenhet inom det specifika juridiska området som är aktuellt för ditt fall. En rätt advokatbyrå kan erbjuda hjälp inom områden som familjerätt, socialrätt, arbetsrätt, fastighetsrätt, asyl- och utlänningsrätt, brottmål och affärsjuridik.

Det är helt okej att ha höga krav på din advokat. En rätt advokat i Stockholm lever upp till dessa krav. Det kan inkludera villkor som tystnadsplikt, absolut lojalitet gentemot klienten samt oberoende och frihet från potentiella intressekonflikter. Kontakta en advokatbyrå i Stockholm för att få ett kostnadsfritt inledande rådgivande samtal.

Fastighetsjurist vid tvist i Stockholm

12 Feb 2023

Vid en fastighetstvist i Stockholm är det viktigt att ta hjälp av en kunnig och duktig fastighetsjurist, någon som kan reda ut vad som gäller i saken.

Det är inte alltid svart eller vitt när det gäller vem som har rätt, eller vem som ska ersätta vem i en fastighetstvist. I början kan allt verka självklart, men om man ser till det juridiska så kan det vara precis tvärtom. Därför är det viktigt att man tar hjälp av en fastighetsjurist vid tvister som rör fastigheter i Stockholm.

Så var det när det gällde ett hus som familjen Svensson köpte. De hade gjort allting som man ska, och tagit in en besiktningsman. Men när det visade sig att det fanns mögel i innerväggen så stod de plötsligt rådvilla om vem som skulle ersätta sanering och renovering. Var det tidigare ägare, besiktningsmannen eller den nya ägaren?

Kunnig fastighetsjurist i Stockholm

Som fastighetsjurist i Stockholm är man kunnig gällande allt som rör juridiken inom fastigheter. Därför är det ett mycket bra stöd vid eventuella tvister. Men en fastighetsjurist hjälper också till om det till och med är ett ärende som går så långt som till en rättegång.

För den som känner sig tveksam gällande sådant som är fel i huset, är det viktigt att man tar hjälp av en fastighetsjurist. Det kan vara den hjälpen som gör att man får ordning på ett skadat hus, och att man kanske till och med slipper betala någonting av det som skadan kommer kosta. Du kan läsa mer om fastighetsjurister, klicka här: fastighetsjuriststockholm.se

När behöver du en LVU-advokat?

28 Feb 2022

LVU-advokater träder in när det har blivit fel vid ett tvångsomhändertagande. Det kan ha skett på felaktig grund och då har en förälder rätt att få sin röst hörd och förmedlad av LVU-advokat.

Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga ska motverka att barn far illa i hemmet. Den är en så kallad tvångslag vilket innebär att om det finns tillräckliga grunder för att tro att ett barn far illa hos sin vårdnadshavare så kan barnet med tvång omhändertagas. Det görs alltså mot både vårdnadshavare och barnets vilja. LVU kommer på tal när det finns en påtaglig risk för att barnet utsätts för fara, det kan röra sig om såväl fysisk som psykisk misshandel, drogmissbruk eller kriminalitet. Vid ett omhändertagande i enlighet med LVU så hämtar socialtjänsten barnet och går igenom en rättsprocess om att få att beslutet ska stå fast och därefter placeras ungdomen hos en fosterfamilj.

LVU-advokat om det går snett

I grunden är LVU väl menat. Men det kan bli fel som det kan med allt och då ska du som vårdnadshavare kontakta en LVU-advokat som kan föra din talan i domstolen. Du får en fri rådgivning och sedan när väl processen startar så kommer att få ett biträde utsett som bekostas av det allmänna. Det handlar om barn och ibland har barn placerats i fosterhem vars lämplighet inte har kontrollerats på förhand, vilket kan skapa mer problem för barnet. Du har som förälder rätt att få säga ditt om det har blivit fel.

Våldtäkt - få rätt hjälp i Göteborg

14 Feb 2022

Det är obehagligt att anmäla en våldtäkt. Man blir utsatt för personliga frågor och ibland ifrågasatt. Därför ska man så tidigt som möjligt kontakta en förstående advokat i Göteborg.

Det som gör en våldtäkt eller annat sexuellt våld svårare att anmäla är att det kanske inte syns utanpå vad som hänt. Vid misshandel eller rån så är det mer uppenbart att något hänt. Då finns där fysiska skador och man har kanske blivit av med pengar, mobiltelefon eller en klocka.

Vid en våldtäkt finns det kanske skador och spår men de är så intima. Man kan behöva gå till ett sjukhus för att få dem dokumenterade. Det är obehagligt att behöva klä av sig och man är förmodligen redan väldigt upprörd, ledsen och kränkt. För att få stöd och ork att anmäla brottet behöver man någon vid sin sida. Då finns det advokater som valt att specialisera sig på våldtäkt i Göteborg.

När man anmäler en våldtäkt får man hjälp av sin advokat

Det är viktigt att man får en advokat som har erfarenhet av liknande fall från tidigare rättegångar. Alla som anmäler ett brott som kan ge fängelse har rätt till en advokat utan att behöva betala för det. Därför ska man välja en som man litar på och som har förståelse för den svåra situation man befinner sig i.

Advokaten kallas målsägarbiträde och finns med under hela processen, från första konsultationen till anmälan och rättegång. Man får stöd i att svara på frågor och man får skydd från obehagliga, onödiga frågor.

Vårdnadstvist i Stockholm – när ni inte kommer överens

27 Jan 2022

När man inte kommer överens vid en skilsmässa angående var de gemensamma barnen ska bo, så får man ta hjälp av en advokat i Stockholm som kan hjälpa till med allt under vårdnadstvisten.

Din man har varit otrogen. Det har visserligen hänt en gång tidigare också. Vad du vet om i alla fall. Du känner att det här är verkligen droppen. Du orkar inte mer. Det finns inte längre någon framtid för er två tillsammans, hur mycket du än skulle vilja. Du orkar inte längre leva på det här sättet och du har tagit steget och berättat för din partner vad du vill göra. Du vill skilja dig. Ni har även två barn tillsammans som kommer att bli påverkade av det här. Tyvärr så är inte din partner särskilt glad över din önskan om skilsmässa och verkar vilja göra det svårare för dig genom att vägra dela på vårdnaden om barnen.

Ta hjälp av en advokat i vårdnadstvisten

Suck. Ni blir helt enkelt tvungna att genomgå en vårdnadstvist. Du börjar leta efter någon som kan hjälpa er med er kommande vårdnadstvist i Stockholm och hittar snabbt flera olika firmor som kan bistå er under vägen. Helst hade du ju självklart sett att ni klarat ut den här biten tillsammans, på egen hand. Men nu när din partner inte verkar vilja någonting annat än att skapa nya bråk hela tiden, så är det väl så här som det får bli, helt enkelt.

Arbetstillstånd på det lätta sättet

5 Jan 2022

Kommer man från ett land utanför EU och har fått ett jobb i Sverige så behöver man ansöka om arbetstillstånd. Det kan bli en lång process om man inte vänder sig till rätt advokatbyrå.

Man måste ansöka om arbetstillstånd innan man åker till Sverige för att börja arbeta. Det är Migrationsverket som ansvarar för arbetstillstånd och det är dit många vänder sig med sin ansökan. Migrationsverket är en stor myndighet och därför kan det ta upp till ett år att få sin ansökan behandlad.

Det är arbetsgivaren som påbörjar ansökningsprocessen och genom att skapa ett ansökningserbjudande hos Migrationsverket och när man fått ett mejl om att det är klart kan ansökan påbörjas.

En certifierad advokatbyrå underlättar processen att ansöka om arbetstillstånd

Det är många dokument som ska fyllas i och skickas in och det första man ska kolla är att man har ett pass som är giltigt för den tid man vill arbeta. Arbetstillståndet blir aldrig längre än passets giltighet.

Om man istället för att göra allt själv vänder sig till en advokatbyrå som är certifierad av Migrationsverket så kan beslutet om arbetstillstånd gå på 10 dagar. Allt blir mycket enklare eftersom den jurist man får hjälp av vet vilka papper som behöver skickas in. Man ser oftast också om det finns rätt förutsättningar för att arbetstillstånd ska kunna beviljas.

Att ansöka om arbetstillstånd genom en certifierad advokatbyrå gör att man får de råd och det stöd som gör att processen blir lättare och man slipper framförallt vänta så länge. Läs mer om arbetstillstånd på denna sajt: arbetstillstånd.net

Har du vårdnadsproblem i Göteborg?

24 Dec 2021

Att stå inför vårdnadsproblem i Göteborg är något av det värsta man kan vara med om. När det handlar om ens barn, dem som man älskar högst av allt, är det otroligt känsligt och man behöver hjälp.

Att skaffa barn kan vara något av det läskigaste man gör i livet, men samtidigt det bästa. Rädslan att inte räcka till och hur det ska bli. Hur är det möjligt att älska någon så mycket som man älskar sitt barn? Att då komma till den punkten där det blir bråk om dem. Bråk om vem som ska ha dem. Om den andra föräldern är lämplig, eller om det inte alls går att samarbeta. Kanske tycker man att barnet far illa hos den andra föräldern. Har man problem med vårdnaden då behöver man hjälp. Man behöver ordentlig hjälp av dem som är proffs på vårdnad i Göteborg eller den stad man är nära.

Känsliga vårdnadsfrågor

Det är inte ovanligt att känna sig ensam och svag när man går igenom en vårdnadstvist. Det finns olika vägar att få hjälp längs vägen. En bra början är att söka sig till familjerätten. Ibland kan det räcka och man lyckas lösa hur man ska ha vårdnaden. I Sverige har ett barn rätt till båda sina föräldrar. Det innebär att man alltid ser till barnets bästa i situationen. Det finns kunniga advokater som kan hjälpa dig igenom allt. För även om du tycker barnet far illa hos den andra föräldern, kan det vara svårt att få till en lösning utan deras hjälp.

Hjälp till er fördel

4 Aug 2021

En separation är inte alltid så enkel. Framförallt inte om det är barn inblandade. En del slutar som bästa vänner medan för andra finns det inte på kartan att kunna ha ett samarbete i framtiden.

Om man hade vetat innan hur svårt det kan vara. Hade man gått igenom det då? Många gånger kan man önska att man vet vad som händer i ens liv. Att det planerade håller ihop. Men sanningen är att vi kan inte veta, på bara en sekund kan framtiden förändras. Vad du gör just nu kan göra att du inte träffar den där personen du annars hade gjort. Spännande och lite mystiskt att inte veta vad som händer. Men ändå veta att varenda sekund, minut, timme, spelar väldigt stor roll i ens liv. Så när man planerar sitt liv vill man ha en partner man känner sig trygg med. Skaffar man barn ska man veta att det håller. Vem vet vad ni känner om ett år, eller till och med en vecka?

Går inte att förneka

Man kan inte alltid rå för vad som händer i ens liv. Ska ni separera för att båda vill det? Eller har det hänt något? En separation är långt ifrån enkel. Det är många känslor inblandade, har man då barn med blir det ännu svårare. Man ska veta att man inte är ensam, många går igenom detta. Många tar även hjälp av familjerätt för att reda ut allt. Kanske finns där en räddning, eller i alla fall så ni kommer överens gällande barnen. Läs mer om familjerätt på denna sajt: familjerätthelsingborg.nu

Stöd av en advokat vid våldtäkt

19 Jul 2021

Ni hade varit vänner länge och du hade till och med varit kär under en period. En natt somnar ni vid sidan av varandra på en fest och när du vaknar kontaktar du polisen om anmälan för våldtäkt.

Du kanske undviker att gå ensam hem när det blivit mörkt. Och att gå ensam hem i mörkret genom skogspartier eller parker. Men du tror sällan att en våldtäkt ska ske i ditt eget hem och av någon som du känner mycket väl. Ändå är det den vanligaste typen av våldtäkt som finns. Något som kan krossa dig psykiskt och även skada dig fysiskt. Därför är det mycket viktigt att du anmäler till polisen om du vet att du blivit våldtagen eller om du har misstankar om att det är vad som hänt dig.

När du känner gärningsmannen

En stilla fest med några goda vänner kan vända och sluta med en anmälan gällande våldtäkt. Tyvärr är det fortfarande så att de flesta våldtäkter, misshandel med mera, inträffar i hemmet med någon som du känner. En chock och ett dåligt mående som kommer att ta ännu hårdare på dig, Men det är viktigt att du gör en polisanmälan, vem som än har skadat dig och hur det än har gått till. Det är aldrig offrets fel, hur du än är klädd eller hur du än kan ha agerat. Sex ska alltid vara något som sker mellan två parter där båda har godkänt akten och vill vara delaktiga. En advokat vid våldtäkt kan hjälpa dig.

Behöver din familj hjälp av en jurist?

8 Jul 2021

Det som handlar om familjerätt är det mesta som berör familjens situation när det gäller pengar, vårdnad, skilsmässa, äktenskapsförord och liknande. Sök hjälp av en jurist för detta.

Familjerätten är alltså lika viktig när man är sams som när man inte är det. I livets alla skiften finns det lagar och regler för vilka rättigheter och skyldigheter man har. Det är bäst att reda ut dessa frågor i god tid. Exempelvis kan man anlita en jurist inom familjerätt i Stockholm om man vill att en viss summa pengar eller en fastighet ska vara den ena makens enskilda egendom. Det kan handla om att skriva testamente eller hur ni ska dela upp bohaget vid en separation.

Klara besked och underskrivna dokument

När det händer något verkligt drastiskt, som dödsfall, sjukdom, skilsmässa eller olyckshändelse, är det väldigt bra att ha skrivna dokument, så att man vet hur ekonomin kommer att se ut. Bor man i en hyresrätt får man bo kvar, men om man äger en lägenhet gemensamt kan det bli frågan om att lösa ut arvingar om det finns särkullbarn. Flyttar man in hos någon annan har man ofta inte så många rättigheter om man inte skriver papper på det. Har du en advokat i Stockholm kan du återvända dit så fort det dyker upp något nytt ärende du vill ha hjälp med. En familjeadvokat är inte dumt att skaffa sig, för den kontakten kan vara till nytta om du skulle råka hamna i en kris längre fram.

Viktigt att man själv väljer sin försvarare

4 May 2021

Är man misstänkt för ett brott gäller det att ha rätt advokat vid sin sida. Därför är det viktigt att man själv aktivt väljer sin försvarare och inte bara tar den advokat som tingsrätten utser.

Hela samhället genomsyras av olika lagar och bestämmelser och det är omöjligt för en advokat att vara ordentligt insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett eller möjligtvis två områden. Är man misstänkt för ett brott ska man därför vara noga med att den advokat man anlitar är specialiserad på brottmål i Helsingborg.

Det finns också vissa advokater som bara arbetar med vissa typer av brott, som exempelvis narkotikabrott, ekobrott, våldsbrott etc. Även i de fall man har rätt till en offentlig försvarare är det viktigt att man själv väljer sin advokat. Detta eftersom det inte alls är säkert att den försvarare som rätten utser är specialiserad på brottmål.

Så ska en brottmålsadvokat vara

Det krävs regelbundet arbete med att försvara klienter i rätten för att bli en riktigt skicklig brottmålsadvokat. Att därför välja en ung och nyutbildad brottmålsadvokat är ofta en dålig idé. En bra brottmålsadvokat bedriver egna undersökningar om det behövs, och hittar vittnen som kan tala till den åtalades fördel.

Ett brottmål kan därför kräva en hel del tid och engagemang från advokaten, så det gäller att denne inte är uppbokad på för många klienter på en gång. Är man missnöjd med sin advokat eller om man inte känner tillräckligt stort förtroende ska man byta.

← Äldre inlägg