Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Arbetsrätten viktig för arbetstagare och arbetsgivare

Arbetsrätten är viktig för alla. Den reglerar arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter. För att undvika eller lösa konflikter, anlita en arbetsrättsjurist.

Frågor som rör arbetsrätt är inte sällan komplicerade. Inte många arbetsgivare eller arbetstagare vet exakt vad som gäller. Många gånger kan man undvika konflikter på en arbetsplats genom ett korrekt avtal, gärna genomgånget av en jurist. I andra fall kan det behövas en arbetsrättsjurist för att lösa uppkomna konflikter. Det kan gälla uppsägning, avsked, brott mot tystnadsplikten eller brott mot lojalitetsplikten. Men även frågor som diskriminering, regler kring ledighet och rehabiliteringsfrågor är ämnen som jurister är väl förtrogna med. Det kan också gälla en riskanalys vid uppsägning. Vad händer med de som blir kvar? Hur stor blir deras arbetsbörda?

Anställningsavtal, kollektivavtal och omorganisationer

Genom att anlita erfarna arbetsrättsjurister vid upprättande av anställningsavtal, olika kollektivavtal eller vid en omorganisation i företaget, undviker man framtida problem. En jurist med god insyn i arbetsrätten kan hjälpa företag att utforma underlag som är trygga både för företagaren och arbetstagaren. Vid fackliga förhandlingar är det också en trygghet för arbetsgivaren att företrädas av en jurist, likaså vid MBL-förhandlingar. När det gäller avtal för högre chefer inom en organisation är det vanligt att eventuella tvister prövas av skiljemän. Då är det viktigt att gå igenom avtalen så att det inte finns klausuler som kan medföra stora rättsliga kostnader. Det är alltid en god idé att anlita jurister för att gå igenom avtal innan de skrivs under, för att undvika konflikter och stora kostnader pga. felaktiga eller undermåliga formuleringar.

18 Nov 2020