Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Barnets rätt till båda föräldrarna

Umgängesrätt är för dig som inte har vårdnaden om ditt barn men ändå kan få träffa barnet i fråga. Barnet har enligt lag rätt till båda föräldrarna. Därför kan villkorat umgänge bli aktuellt.

En vårdnadstvist är ofta förenad med många olika känslor. Ibland kan de bli riktigt infekterade. När en förälder inte bedöms vara lämplig att vara vårdnadshavare för sitt barn kan föräldern i fråga bli av med vårdnaden. Det innebära att föräldern inte får vara med och ta beslut kring barnet och inte har rätt att ta emot viktig information från exempelvis skola eller sjukvård. Däremot innebär det inte per automatik att man inte får lov att träffa sitt barn alls. Enligt föräldrabalken har barnet rätt till båda sina föräldrar. Det gäller även om föräldern inte har vårdnaden för sitt barn. Däremot kan umgänget se ut på lite olika sätt och är i regel förenat med särskilda villkor.

Umgänge på särskilda villkor

En förälder som blivit fråntagen vårdnaden av sitt barn har bedömts som olämplig att vara vårdnadshavare. Ibland beror det på faktorer som missbruk eller risk för våld. För att barnet ska kunna umgås med sin förälder ändå sker umgänget ofta utifrån förutbestämda förutsättningar. Det kan till exempel ske på en offentlig plats under begränsad tid. Det är inte heller ovanligt att umgänget övervakas av en socialarbetare. Upplägget behöver inte vara permanent utan det finns alltid möjlighet för dig att ompröva ett beslut om vårdnaden. Men till dess får du sköta umgänget på bästa sätt. Läs mer om umgängesrätt på denna hemsida: umgängesrätt.com

29 Jan 2021