Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Ditt stöd när det behövs som mest

Att hamna i det läge där man behöver ge sig in i en vårdnadstvist är inte roligt för någon. Ofta har vägen dit varit lång och svår. Det är extra viktigt att ha rätt juridiskt stöd om detta händer.

När man får barn är tanken att man en dag ska behöva inleda en vårdnadstvist väldigt långt borta. Man får barn som en naturlig del i ett bra förhållande de flesta gånger. Ändå händer det varje dag att förhållanden inte bara inte fungerar utan faktiskt blir riktigt dåliga för alla. Inte minst för barnen.

Att detta händer kan bero på flera orsaker och när det händer är det tyvärr så att många föräldrar fokuserar mer på motpartens mindre bra sidor än på barnen. Om den andra föräldern inte, enligt dig, är lämplig, kan du välja att inleda en vårdnadstvist. Antingen för att komma fram till bättre samarbetsformer eller för att begära enskild vårdnad. Barnkonventionen är dock tydlig. Det är barnets bästa som ska stå i fokus, inte vad föräldrarna kan tänkas tycka.

Varför behöver man ett juridiskt ombud?

En vårdnadstvist är ett komplicerat förfarande och för att nå de resultat man önskar behövs insikt och kunskaper. Att ta hjälp av advokat i en vårdnadstvist hjälper dig att göra rätt från början. Dessutom är det bra att känna att någon står på din och ditt barns sida hela vägen. Många bävar inför kostnaden, men det behöver inte vara något problem. Hemförsäkring och rättshjälp finns att få.

14 Nov 2020