Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Får barnen välja sitt boende?

När livet tar en annan riktning och separationen är ett faktum hamnar barnen i kläm. Det är inte lätt oavsett om man får vara med och välja var man vill bo eller inte. Alltid sårar man någon.

När familjen hamnar i en vårdnadstvist får barnen oftast säga sitt. Men givetvis är det signifikant hur gammalt barnet är. Att fråga en fyraåring om vart hen vill bo är kanske inte en bra idé. Hur ska de kunna välja? Det handlar om att inte vilja såra. Oavsett ålder kan ett barn välja en missbrukande förälder som skadar dem på något vis. Det kan vara av rädsla men även av empati för föräldern som annars skulle bli ensam kvar. Det är oavsett utgång bra att rätten låter barnen komma till tals. Det är deras bästa som ska komma i första hand.

Hur kan olika beslut se ut?

Det är helt beroende av de omständigheter som råder. Alla fall i vårdnadstvister är olika och kan inte generaliseras. Det bästa som kan hända, om båda föräldrarna är ansvarstagande, är att det blir fråga om delad vårdnad. Det kan tidsmässigt se ut på lite olika vis. Om den ena föräldern inte vill eller är kapabel att ta hand om barnet kan det bli tal om ensam vårdnad för den andra föräldern. Den föräldern som ej får vårdnad har i de flesta fall umgängesrätt. Dvs de får träffa barnen på bestämda tider. Vill man veta mer kan man online söka på advokat och vårdnadstvist på orten där man bor. Läs mer om vårdnadstvister på denna hemsida: https://www.vårdnadstvist.nu 

18 Nov 2020