Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

När du behöver hjälp med en juridisk process

När man hamnar i någon rättslig process är det mycket viktigt att få juridisk hjälp. För en oinvigd person kan det vara mycket krångligt att förstå rättsprocessen alla steg samtidigt som man går igenom en känslomässigt tuff period. Oavsett om man är misstänkt för ett brott eller utsatt för ett. En rättsprocess är en ofta långdragen historia med många steg och hela tiden med stor osäkerhet vad som ska hända, samtidigt som man ska försöka leva sitt liv på sidan av.

Skaffa en advokat

Det är viktigt att så snabbt som möjligt skaffa sig en advokat som fungerar som ett stöd genom hela processen. Deras erfarenhet och kunskap gör att chansen ökar väsentligt till en bra lösning i målet. I vissa fall kan en skicklig advokat se till att målet inte går till rättslig prövning alls, utan löser tvisten mellan parterna utan rättegång. Men det är viktigt att man väljer en jurist som man har förtroende för, och om det inte visar sig fungerar kan man byta. Är du misstänkt för ett brott kommer staten att förse dig med en advokat. Men du kan alltid skaffa en advokat på egen hand.

Rättprocessen

Den misstänkta personen kallas inledningsvis till ett polisförhör. Vid allvarliga brott kommer polisen att hämta dig. Där får den misstänkte reda på vilket brott denne är misstänkt för. Där har man två val, att erkänna brottet eller förneka det. Sedan får man svara på ett antal frågor angående händelsen.

Det är mycket viktigt att ha sin försvarsadvokat närvarande vid alla polisförhör. Det är för att det ska gå rätt till och för att advokaten ska hjälpa dig att förstå hur det går till. Har du ansökt om en advokat men inte hunnit få en så kan advokaten skjuta upp förhöret.

Rättslig prövning

Om brottet ska prövas rättsligt i domstol är det viktigt att båda parternas rättigheter tillgodoses. Om ord står mot ord är det upp till advokaten att lägga fram bevis på den misstänktes oskuld i målet. Och om den misstänkte anses skyldig är det advokatens ansvar att få till ett så lämpligt straff som möjligt. En försvarsadvokat kan också sköta eventuell överklagan av det dömda straffet och om man frias hjälper denne till med att söka skadestånd. 

En person som utsatts för ett brott kan också juridisk hjälp genom ett målsägandebiträde. Där hjälper advokaten till med stöttning och upprättelse i rättegången. Man kan då genom sitt juridiska ombud få hjälp att kräva skadestånd.  

9 Aug 2019