Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

När du behöver ta ett extra steg

Många, ja de flesta föräldrar kan hantera separationer som vuxna. Dock inte alla. Detta lämnar den andra föräldern och barnen i ett stort dilemma. Det kan vara dags för en vårdnadstvist.

En majoritet av alla uppbrott och skilsmässor fungerar. Kanske inte alltid som berörda skulle önska, och sällan perfekt, men de fungerar. Sen har vi resten. Där expartnern, den andra föräldern, är genuint ointresserad av det minsta samarbete runt barnen. Det är tråkigt men det är så verkligheten ser ut för många.

När varken barn eller vuxna mår bra av den uppkomna situationen är det dags att ta nästa steg. Att ansöka om ensam vårdnad ger en ansvarstagande förälder möjlighet att agera och ta det juridiska ansvaret för barnen på egen hand.

Juristhjälp vid vårdnadstvist

Man kan lugnt säga att det är en nödvändighet att ha hjälp från en professionell jurist vid en vårdnadstvist. Det är möjligt att få ekonomisk hjälp från bland annat din hemförsäkring och du riskerar inte heller att behöva betala motpartens kostnader. Juridik och kontakter med tingsrätten är inte heller områden som de flesta vet mycket om. En juristbyrå som Crescendo Law har de nödvändiga kunskaperna.

En konsultation är inledningen på ett lyckat samarbete. Ett inledande möte i rätten och en begärd utredning från socialnämnden är det som följer närmast. Det kan ta sin tid men du får stöttning och hjälp genom hela processen av en jurist som vet hur saker och ting fungerar.

Tingsrätten kommer i slutänden att fatta beslutet som kan betyda ensam vårdnad.

3 Apr 2021