Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Offentlig försvarare eller hemförsäkringens rättsskydd

Att fällas för ett brott kan påverka livet även efter ett avtjänat straff. Som brottsmisstänkt utsätts man också ofta för en enorm psykisk press som även kan drabba familj och anhöriga.

Därför kan det vara bra att tidigt i processen, redan vid de inledande polisförhören, anlita en erfaren och skicklig brottmålsadvokat. Om brottet man misstänks för kan ge mer än sex månaders fängelse, eller om man sitter häktad, har man rätt till en offentlig försvarare. I andra fall kan man använda sig av det rättsskydd som ofta finns inbakat i hemförsäkringen. Då betalar försäkringsbolaget hela eller delar av advokatkostnaden. Det är alltid bra att vara väl förberedd när man ska kontakta en brottmålsadvokat i Malmö, annars är det lätt att det blir rörigt eller att man glömmer att berätta vissa saker. Skriv därför ner några stödord på ett papper och i de fall det även finns dokument och annan bevisning är det bara att även ha sorterat dessa.

En advokat ska handla enligt god advokatsed

Att konsultera en advokat första gången brukar vara gratis och man får då presentera sitt ärende. Efter det tar advokaten ställning till om den kan åta sig uppdraget. Det händer att advokater tackar nej på grund av att de redan är upptagna med andra komplicerade och tidskrävande brottmål, men också för att de känner att de inte är rätt person för uppdraget. Då handlar advokaten enligt god advokatsed. En advokat som tackar nej till ett uppdrag brukar ofta kunna rekommendera någon annan.

14 Mar 2021