Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Om drömhuset visar sig vara en mardröm

Det mest fantastiska hus kan förvandlas till en riktig mardröm om det visar ha dolda fel. Fel som inte framgick vid köp, men som efter en tid upptäcks och kan medföra betydande kostnader.

Det kan handla om fuktskador, mögel, felaktiga konstruktioner, helt enkelt skador som inte förmedlats vid köp, eller som inte kunnat upptäckas. Eftersom man som köpare har ett stort ansvar att undersöka objektet, så kallad undersökningsplikt, bör man också anlita en kvalificerad besiktningsman för att göra en professionell besiktning.

Trots det kan vissa fel ibland inte upptäckas vid en besiktning. Är felet så pass allvarligt kan köparen begära att köpet går tillbaka. Detta gäller även efter en längre tid. Men juridiken kring så kallade dolda fel är komplicerad.

Har du upptäckt ett dolt fel i ditt hus?

Som köpare har man upp till tio år på sig att upptäcka dolda fel. Gör man det, bör man i första hand kontakta säljaren. Det skall ske inom två månader och ske skriftligen. Skulle säljaren nonchalera anmärkningen, kan man vända sig till en jurist som är specialiserad på dolda fel i hus.

Det är Jordabalken som reglerar dolda fel i hus, och som anger om och vilken ersättning köparen kan få. Det kan handla om att säljaren medvetet underlåtit att påtala felen, eller att köpet avviker från vad köparen borde kunna förvänta sig. En jurist kan du vända dig till för rådgivning och jämförelse med liknande mål. En jurist kan också hjälpa dig att driva en eventuell rättsprocess.

13 Jan 2021