Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Vad innebär bodelning?

Alla vill att äktenskapet ska hålla för resten av livet, men det är inte alltid det blir som man har tänkt sig. Vid en skilsmässa kan man behöva få hjälp med bodelning. Vad är det egentligen?

En bodelning eller som det kallades förr, boskillnad, är helt enkelt när man delar upp den gemensamma egendomen mellan sig när man skiljer sig, eller när någon av makarna avlider. Har man ingen gemensam egendom alls så behövs det ingen bodelning. Det behövs inte heller ifall makarna ifråga redan har kommit överens om vad som ska övertas av vem vid en skilsmässa.

Det kan vara uppslitande nog att genomgå en skilsmässa utan att behöva bråka om saker och materiella ting. Genom att ta den hjälp som finns att tillgå vid bodelning så kan det hela gå lite lättare och smidigare.

Anlita en bodelningsförrättare till hjälp vid bodelningen

Man kan få hjälp med bodelningen genom en bodelningsförrättare som domstolen utser åt en. Detta alltså ifall nu makarna mellan sig inte kan komma överens om hur eller på vilket sätt som bodelningen ska ske. När det kommer till kostnaden för en sådan förrättare av bodelning så är det båda inblandade parter som betalar för detta. Fakturan delas alltså automatiskt mellan de två makarna.

Självklart vill väl alla tro att man ska kunna komma överens utan att ta in utomstående hjälp vid en eventuell skilsmässa, men det funkar inte alltid så. Då är detta ett bra alternativ och en stor hjälp som kan underlätta mycket. Läs mer om bodelning på denna hemsida: https://www.svenskbodelning.se/

21 Dec 2020