Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Viktigt att man själv väljer sin försvarare

Är man misstänkt för ett brott gäller det att ha rätt advokat vid sin sida. Därför är det viktigt att man själv aktivt väljer sin försvarare och inte bara tar den advokat som tingsrätten utser.

Hela samhället genomsyras av olika lagar och bestämmelser och det är omöjligt för en advokat att vara ordentligt insatt i alla rättsområden. Därför är de flesta advokater specialiserade på endast ett eller möjligtvis två områden. Är man misstänkt för ett brott ska man därför vara noga med att den advokat man anlitar är specialiserad på brottmål i Helsingborg.

Det finns också vissa advokater som bara arbetar med vissa typer av brott, som exempelvis narkotikabrott, ekobrott, våldsbrott etc. Även i de fall man har rätt till en offentlig försvarare är det viktigt att man själv väljer sin advokat. Detta eftersom det inte alls är säkert att den försvarare som rätten utser är specialiserad på brottmål.

Så ska en brottmålsadvokat vara

Det krävs regelbundet arbete med att försvara klienter i rätten för att bli en riktigt skicklig brottmålsadvokat. Att därför välja en ung och nyutbildad brottmålsadvokat är ofta en dålig idé. En bra brottmålsadvokat bedriver egna undersökningar om det behövs, och hittar vittnen som kan tala till den åtalades fördel.

Ett brottmål kan därför kräva en hel del tid och engagemang från advokaten, så det gäller att denne inte är uppbokad på för många klienter på en gång. Är man missnöjd med sin advokat eller om man inte känner tillräckligt stort förtroende ska man byta.

4 May 2021