Om civil rätt

Din guide till allt som gäller civil rätt, juridik och domstol

Om civil rätt

Sida 2

Ditt stöd när det behövs som mest

14 nov 2020

Att hamna i det läge där man behöver ge sig in i en vårdnadstvist är inte roligt för någon. Ofta har vägen dit varit lång och svår. Det är extra viktigt att ha rätt juridiskt stöd om detta händer.

När man får barn är tanken att man en dag ska behöva inleda en vårdnadstvist väldigt långt borta. Man får barn som en naturlig del i ett bra förhållande de flesta gånger. Ändå händer det varje dag att förhållanden inte bara inte fungerar utan faktiskt blir riktigt dåliga för alla. Inte minst för barnen.

Att detta händer kan bero på flera orsaker och när det händer är det tyvärr så att många föräldrar fokuserar mer på motpartens mindre bra sidor än på barnen. Om den andra föräldern inte, enligt dig, är lämplig, kan du välja att inleda en vårdnadstvist. Antingen för att komma fram till bättre samarbetsformer eller för att begära enskild vårdnad. Barnkonventionen är dock tydlig. Det är barnets bästa som ska stå i fokus, inte vad föräldrarna kan tänkas tycka.

Varför behöver man ett juridiskt ombud?

En vårdnadstvist är ett komplicerat förfarande och för att nå de resultat man önskar behövs insikt och kunskaper. Att ta hjälp av advokat i en vårdnadstvist hjälper dig att göra rätt från början. Dessutom är det bra att känna att någon står på din och ditt barns sida hela vägen. Många bävar inför kostnaden, men det behöver inte vara något problem. Hemförsäkring och rättshjälp finns att få.

Narkotikabrott kan ge fängelsestraff

21 sep 2020

Att inneha, förvara, framställa och sälja narkotika är förbjudet enligt lag och kan leda till fängelsestraff. Är man misstänkt för ett narkotikabrott bör man därför anlita en jurist.

Självklart är det också förbjudet att köpa, bearbeta och transportera narkotika, men även att förmedla kontakter mellan köpare och säljare. Döms man för ett narkotikabrott och det anses vara ringa så blir straffet oftast böter eller fängelse i upp till sex månader. Har man tidigare blivit dömd för narkotikabrott påverkar det oftast domen och straffet blir hårdare. Ibland blir man av med sitt körkort eller får svårt att få ett körkortstillstånd och ta körkort. Detta kan hända även om man endast dömts till böter, så på sätt och vis straffas man dubbelt.

Det är Vägverket som bedömer hur länge man eventuellt ska ha körkortet indraget eller när man ska få ett körkortstillstånd.

Man får en prick i registret

Att dömas för narkotikabrott gör att man hamnar i brottsregistret och prickas. Pricken sitter kvar i belastningsregistret i 3, 5, 10 eller max 20 år och detta kan leda till att man får svårt att hitta arbete. Man kan till exempel inte jobba som lärare om man är prickad, men det har också blivit allt vanligare att andra arbetsgivare vill se ett utdrag ur belastningsregistret innan de anställer någon.

Döms man för ett narkotikabrott kan detta med andra ord få stora konsekvenser för framtiden även om brottet är ringa. Är man misstänkt för ett narkotikabrott ska man därför se till att anlita en brottmålsadvokat som är specialiserad på narkotikabrott.

Ta hjälp av en advokat som kan narkotikabrott

I Sverige har man rätt till en offentlig försvarare om brottet man är misstänkt för kan ge sex månaders fängelse eller mer. Detta innebär att staten står för advokatkostnader när man har rätt till en offentlig försvarare. Ofta får man en försvarare utsedd åt sig av domstolen men man har då rätt att föreslå någon annan, vilket man också bör göra. Risken är nämligen stor att försvararen som rätten utser inte har någon erfarenhet av narkotikabrott eller ens av brottmål.

Känner man inte till någon skicklig försvarsadvokat kan man via Advokatsamfundet få tips om advokater och deras specialområden. Man kan även leta på internet och via advokatbyråernas egna hemsidor se om de arbetar med och har erfarenhet av narkotikabrott. Vid ett första samtal bedömer advokaten om hen har möjlighet att göra ett bra arbete och åta sig uppdraget.

När du behöver hjälp med en juridisk process

9 aug 2019

När man hamnar i någon rättslig process är det mycket viktigt att få juridisk hjälp. För en oinvigd person kan det vara mycket krångligt att förstå rättsprocessen alla steg samtidigt som man går igenom en känslomässigt tuff period. Oavsett om man är misstänkt för ett brott eller utsatt för ett. En rättsprocess är en ofta långdragen historia med många steg och hela tiden med stor osäkerhet vad som ska hända, samtidigt som man ska försöka leva sitt liv på sidan av.

Skaffa en advokat

Det är viktigt att så snabbt som möjligt skaffa sig en advokat som fungerar som ett stöd genom hela processen. Deras erfarenhet och kunskap gör att chansen ökar väsentligt till en bra lösning i målet. I vissa fall kan en skicklig advokat se till att målet inte går till rättslig prövning alls, utan löser tvisten mellan parterna utan rättegång. Men det är viktigt att man väljer en jurist som man har förtroende för, och om det inte visar sig fungerar kan man byta. Är du misstänkt för ett brott kommer staten att förse dig med en advokat. Men du kan alltid skaffa en advokat på egen hand.

Rättprocessen

Den misstänkta personen kallas inledningsvis till ett polisförhör. Vid allvarliga brott kommer polisen att hämta dig. Där får den misstänkte reda på vilket brott denne är misstänkt för. Där har man två val, att erkänna brottet eller förneka det. Sedan får man svara på ett antal frågor angående händelsen.

Det är mycket viktigt att ha sin försvarsadvokat närvarande vid alla polisförhör. Det är för att det ska gå rätt till och för att advokaten ska hjälpa dig att förstå hur det går till. Har du ansökt om en advokat men inte hunnit få en så kan advokaten skjuta upp förhöret.

Rättslig prövning

Om brottet ska prövas rättsligt i domstol är det viktigt att båda parternas rättigheter tillgodoses. Om ord står mot ord är det upp till advokaten att lägga fram bevis på den misstänktes oskuld i målet. Och om den misstänkte anses skyldig är det advokatens ansvar att få till ett så lämpligt straff som möjligt. En försvarsadvokat kan också sköta eventuell överklagan av det dömda straffet och om man frias hjälper denne till med att söka skadestånd. 

En person som utsatts för ett brott kan också juridisk hjälp genom ett målsägandebiträde. Där hjälper advokaten till med stöttning och upprättelse i rättegången. Man kan då genom sitt juridiska ombud få hjälp att kräva skadestånd.